Thông báo hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” ,Thong bao huong ung Cuoc van dong Toan dan ung ho phong chong dich Covid-19