THÔNG BÁO VV TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16.CT-TTG,THONG BAO VV TIEP TUC THUC HIEN CHI THI 16 CT-TTG