THÔNG BÁO NGHỈ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2020,THONG BAO NGHI NGAY CHIEN THANG 304 VA NGAY QUOC TE LAO DONG 015 NAM 2020