CCT1 THAM DỰ HỘI NGHỊ PHÂN LUỒNG HSSV TRÊN ĐỊA BÀN BA VÌ,CCT1 THAM DU HOI NGHI PHAN LUONG HSSV TREN DIA BAN BA VI

Trang chủ »Tin tức - sự kiện

CCT1 THAM DỰ HỘI NGHỊ PHÂN LUỒNG HSSV TRÊN ĐỊA BÀN BA VÌ

Tuyển sinh luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với một cơ sở đào tạo. Chính vì vậy, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I luôn đặt công tác tuyển sinh là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Căn cứ vào kế hoạch số 219/KH - UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 04/01/2018 về việc triển khai Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I đã phổ biến những nội dung chính của đề án phân luồng học sinh, những lợi ích thiết thực của việc học nghề kết hợp với học văn hóa; tư vấn đề chỗ ăn, chỗ ở, học tập, công tác quản lý học sinh, việc phối hợp và thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình, mức đóng học phí học văn hóa, miễn học phí học nghề, phương tiện đưa đón học sinh đi học, ngành nghề đào tạo phù hợp với từng em và cam kết bố trí việc làm cho học sinh sau khi ra trường.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TUYÊN TRUYỀN