Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 đầu tháng 7/2020,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C tại truong CD GTVTTW1 dau thang 72020

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 đầu tháng 7/2020

 

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 đầu tháng 7/2020

 

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO 

Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 đầu tháng 7/2020 như sau:

TT

Thời gian/ Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 04/7/2020 – Thứ 7
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

1

Sáng ngày 07/7/2020 – Thứ 3
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN


Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C đầu tháng 7/2020 như sau:

TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 09/7/2020 – Thứ 5
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

 


Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

 1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451 

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.835.536; 02433.831.480