THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN BIỆT B1 VÀ B2,THONG BAO VE VIEC PHAN BIET B1 VA B2