HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG "ỦNG HỘ BÀ CON VÙNG LŨ MIỀN TRUNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÀN LƯU CƠN BÃO SỐ 7",HUONG UNG CUỌC VẠN DỌNG UNG HỌ BA CON VUNG LŨ MIEN TRUNG CHỊU ANH HUONG CUA HOAN LUU CON BÃO SO 7