Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 01/2021,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C D E tại truong CD GTVTTW1 thang 012021

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 01/2021

 

 

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng A1 tháng 01/2021 như sau:
TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 12/01/2021 – Thứ ba
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 26/01/2021 – Thứ ba
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN


Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C, D, E  tháng 01/2021 như sau:TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 14/01/2021 – Thứ năm
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 16/01/2021 – Thứ bảy
(Hạng D, E)
Trường CĐ GTVT TW 1

Công ty vận tải Biển

3

Sáng ngày 25/01/2021 – Thứ hai
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

 
Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

 1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451 

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.835.536; 02433.831.480