CCT1 THAM GIA CHUYÊN MỤC "HÀ NỘI NHỮNG GÓC NHÌN",CCT1 THAM GIA CHUYEN MUC HA NOI NHUNG GOC NHIN