Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 từ 1/11 đến 30/11/2021,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C tại truong CD GTVTTW1 tu 111 den 30112021

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 từ 1/11 đến 30/11/2021

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng A1 từ 1/11 đến 30/11/2021 như sau

 

TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 01/11/2021 – Thứ 2
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 16/11/2021 – Thứ 3
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN


Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C từ 1/11 đến 30/11/2021 như sau:


 TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 05/11/2021 – Thứ 6
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 07/11/2021 – Chủ nhật
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

3

Sáng ngày 11/11/2021 – Thứ 5
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

4

Sáng ngày 12/11/2021 – Thứ 6
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

5

Sáng ngày 14/11/2021 – Chủ nhật
(Hạng B, C)
Trường TC kỹ thuật Công binh

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

6

Sáng ngày 20/11/2021 – Thứ 7
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

7

Sáng ngày 24/11/2021 – Thứ 4
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

8

Sáng ngày 27/11/2021 – Thứ 7
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

9

Sáng ngày 29/11/2021 – Thứ 2
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN


Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

 1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451 

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.835.536; 02433.831.480