Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức vòng 2 Trường CĐ GTVTTWI 2021,Thong bao danh sach thi sinh du dieu kien du thi vien chuc vong 2 Truong CD GTVTTWI 2021