Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tại trường CĐ GTVTTW1 từ 01/01 đến 31/01/2022,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C D E tại truong CD GTVTTW1 tu 0101 den 31012022

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tại trường CĐ GTVTTW1 từ 01/01 đến 31/01/2022

 

 

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng A1 ừ 1/01 đến 31/01/2022 như sau

 

TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 14/01/2022 – Thứ 6
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 18/01/2022 – Thứ 3
(Hạng A1)
Cơ sở Bắc Từ Liêm – Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe – Trường TCN GTCC


Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C, D, E ừ 1/01 đến 31/01/2022 như sau:


 

 TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 08/01/2022 – Thứ 7
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 11/01/2022 – Thứ 3
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

3

Sáng ngày 16/01/2022 – Chủ nhật
(Hạng B, C)
Trường TC kỹ thuật Công Binh

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

4

Sáng ngày 22/01/2022 – Thứ 7
(Hạng D, E)
Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe – Công ty Vận tải Biển

5

Sáng ngày 23/01/2022 –  Chủ nhật
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

 

Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

 1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451 

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.835.536; 02433.831.480