Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 từ 01/9 đến 30/9/2022,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C tại truong CD GTVTTW1 tu 019 den 3092022

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 từ 01/9 đến 30/9/2022

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 từ 01/9 đến 30/9/2022

 

  TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng A1 từ 01/9 đến 30/9/2022 như sau: TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 15/9/2022 – Thứ 5
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 30/9/2022 – Thứ 6
(Hạng A1)
Cơ sở Bắc Từ Liêm - Trường CĐ GTVT TW 1

 

Trường Trung cấp Giao thông công chính

 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C từ 01/9 đến 30/9/2022 như sau: TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 06/9/2022 – Thứ 3
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 17/9/2022 – Thứ 7
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

3

Sáng ngày 21/9/2022 – Thứ 4
(Hạng B, C)
Trường TC kỹ thuật Công binh

 

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

4

Sáng ngày 23/9/2022 – Thứ 6
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

 

 Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

 1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451 

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.835.536; 02433.831.480