Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 01/2023,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C tại truong CD GTVTTW1 thang 012023

Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 01/2023

 

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 01/2023

 

  TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng A1 tháng 01/2023 TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 12/01/2023 – Thứ 5
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 01/2023 TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 05/01/2023 – Thứ 5
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

 

 Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

 1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451 

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 037.527.4809; 02433.831.480