Phòng Đào tạo
Trang chủ » Phòng Đào tạo
Giới thiệu chung:
Phòng Đào tạo được thành lập ngay sau khi thành lập Trường (ngày 18/7/1968) với tên gọi là Phòng Giáo vụ, đến năm 1992 đổi tên thành Phòng Đào tạo.
Chức năng:
Phòng Đào tạo là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo.
Nhiệm vụ:
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của Nhà trường.
+ Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.
+ Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.
+ Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.
+ Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm:
+ Lập các bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề.
+ Theo dõi tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Bộ Giao thông vận tải và của Hiệu trưởng.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Phùng Văn Kịa (1968-1969)
2. Lê Minh Sáng (1969-1978)
3. Đặng Xuân Kim (1979-1984)
4. Đào Văn Đường (1984-1994)
5. Phạm Đức Ân (1994-1997)
6. Hồ Đức Cần (1997-2007)
7. Bùi Quốc Thịnh (2007- 2012)
8. Dương Thế Anh (2012 - 2/2015)
9. Phạm Đức Toàn (3/2015 - 12/2016)
10. Đông Anh Nam (T1/2017 - nay)
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải các năm: 1993, 1996, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010,2011,2012.
- Bằng khen "Công đoàn phòng Đào tạo có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn 1999"
- Bằng khen "Cán bộ giáo viên phòng Đào tạo có nhiều thành tích công tác 2000-2002 góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc" của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tin liên hệ:
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng GTVTTWI
Điện thoại liên hệ: 0433.863.451; Email: daotao.gtvttw1@gmail.com

DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Đông Anh Nam Trưởng phòng 0988.760.890 (anhnam.gtvttw1@gmail.com)
2 Nguyễn An Phó trưởng phòng  
3 Nguyễn Thị Thanh Thống kê đào tạo  
4 Phạm Thị Thúy Hằng Tổ trưởng Tổ Kế hoạch đào tạo  
5 Trần Quang Linh Giáo viên kiêm cán bộ tuyển sinh  
6 Lê Thị Ca Nhân viên  
7 Nguyễn Quang Sơn Giáo viên kiêm cán bộ tuyển sinh