Phòng Tổ chức Hành chính
Trang chủ » Phòng Tổ chức Hành chính
Giới thiệu chung:
Phòng Tổ chức hành chính được hình thành và phát triển cùng với sự thành lập và phát triển của Nhà trường. Ngày đầu thành lập, Phòng mang tên Phòng Tổ chức nhân sự; năm 1979 được đổi tên Phòng Nhân chính; tháng 9/2007 được đổi tên thành phòng Tổ chức Hành chính.
Phòng tổ chức hành chính gồm 02 tổ: Tổ văn phòng và tổ bảo vệ.
Chức năng:
Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý về công tác tổ chức và hành chính.
Nhiệm vụ:
- Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức và lao động, quản lý và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an ninh chính trị nội bộ trong trường.
- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
- Thực hiện công tác hành chính: Văn thư lưu trữ, lễ tân, khánh tiết...
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Lê Ấm (1968-1975)
2. Vũ Đức Dũng (1976-1995)
3. Dương Quốc Điệp (1976-1995)
4. Phạm Văn Tam (1976-1995)
5. Dương Thế Lanh (1976-1995)
6. Nguyễn Đình Khiêm (1995-2008)
7. Tạ Tuấn Minh (2008-2010)
8. Dương Đức Cường (2010 - 2016)
9. Đào Thế Dân (T1/2017 đến nay)
Thành tích tiêu biểu:
- Các năm 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011 được Bộ Giao thông vận tải công nhận Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".
- Các năm 2004, 2008, 2011 được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen đơn vị "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
- Chi bộ nhiều năm liên tục đạt "Chi bộ trong sạch, vững mạnh".
Thông tin liên hệ:
Phòng Tổ chức hành chính - Trường Cao đẳng GTVTTWI
Email: tchc.gtvttw1@gmail.com
Điện thoại: 0433.863.446

 
DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Đào Thế Dân Trưởng phòng 0989.429.959 (tchc.gtvttw1@gmail.com)
2 Trần Thị Ngần Phó Trưởng phòng  
3 Nguyễn Thị Thúy Phó trưởng phòng  
4 Lê Hồng Chung Lái xe cơ quan  
5 Lê Anh Thắng Nhân viên KT điện  
6 Nguyễn Thị Thanh Tổ trưởng tổ văn phòng  
7 Hoàng Trung Hiếu Tổ trưởng Tổ Bảo vệ  
8 Trần Hà Phương Nhân viên Bảo vệ  
9 Nguyễn Văn Dương Nhân viên Bảo vệ  
10 Bùi Quốc Hoàn Nhân viên Bảo vệ  
11 Nguyễn Chí Thọ Nhân viên lái xe  
12 Nguyễn Thị Phương Nhân viên Bảo vệ  
13 Cấn Văn Sang Nhân viên  
14 Trần Thị Hương Giang Nhân viên  
15 Tạ Thị Kim Nhung Nhân viên