Phòng Tổ chức Hành chính

#
Trang chủ » Phòng Tổ chức Hành chính

ThS. Đào Thế Dân
Trưởng phòng

GIỚI THIỆU CHUNG

    Phòng Tổ chức hành chính được hình thành và phát triển cùng với sự thành lập và phát triển của Nhà trường. Ngày đầu thành lập, Phòng mang tên Phòng Tổ chức nhân sự; năm 1979 được đổi tên thành Phòng Nhân chính; tháng 12/2008 được đổi tên thành phòng Tổ chức hành chính.

Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện nay:

    Phòng Tổ chức hành chính với tổng số 17 người được cơ cấu 2 tổ: Tổ Hành chính và Tổ Bảo vệ
- Trưởng phòng: Đào Thế Dân
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy
- Tổ Hành chính: 8 người
- Tổ Bảo vệ: 6 người
.

CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức hành chính là đơn vị nghiệp vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác tổ chức và hành chính.

NHIỆM VỤ

- Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức và lao động, quản lý và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an ninh chính trị nội bộ trong Trường;

- Quản lý giáo viên, nhân viên của Khoa và các lớp HSSV được phân công phụ trách;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên;

Cán bộ nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

- Thực hiện công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Được Bộ Giao thông vận tải tặng Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" các năm 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;.

- Được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen "Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2004, 2008, 2011, 2013, 2015.

- Chi bộ nhiều năm liên tục đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh".

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01
Lê Ấm
1968 - 1975
02
Vũ Đức Dũng
1976 - 1995
03
Dương Quốc Điệp
04
Phan Văn Tam
05
Dương Thế Lanh
06
Nguyễn Đình Khiêm
1995 - 2008
07
Tạ Tuấn Minh
2008 - 2010
08
Dương Đức Cường
2010 - 2016
09
Đào Thế Dân
2016 đến nay

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ