Phòng Quản trị Đời sống
Trang chủ » Phòng Quản trị Đời sống
Giới thiệu chung:
Từ ngày thành lập Trường 18/7/1968, Phòng Quản trị - Đời sống đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển chung của Nhà trường. Phòng được sáp nhập từ 3 đơn vị: Phòng Đời sống, Phòng Hành chính quản trị, và Trạm Y tế thành phòng Quản trị - Đời sống như hiện nay.
Chức năng:
Phòng Quản trị - Đời sống là đơn vị nghiệp vụ và phục vụ, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý về công tác quản trị, vật tư, chăm lo sức khỏe và sinh hoạt cho viên chức và học sinh, sinh viên.
Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các trang thiết bị của Trường.
- Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, thực tập sản xuất, nhà ăn, nhà ở và ký túc xá học sinh.
- Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động y tế, môi trường, vệ sinh phòng bệnh, ăn ở, dịch vụ, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong Trường.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Lê Đức Song (1978-1980)
2. Trần Quốc Hải(1980 - 1983)
3. Giang Văn Lý (1983 - 1987)
4. Hoàng Văn Thụ(1987-1988)
5. Doãn Ngọc Sinh (1988-1990)
6. Nguyễn Đình Khiêm (1990 - 1994)
7. Lê Thị Châm (Trạm trưởng Trạm Y tế thời kỳ 1979 - 1989)
8. Nguyễn Kim Khanh (1994 - 2013)
9. Phùng Kim Khương (2013 - nay)
Thành tích tiêu biểu:
- Các năm 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải
- Các năm 1996, 2001, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, Trạm Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen
- Năm 1999, Trạm Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Y tế tặng bằng khen;
- Chi bộ trong sạch vững mạnh 3 năm liền 2007,2008,2009
Thông tin liên hệ:
Phòng Quản trị Đời sống - Trường Cao đẳng GTVTTW1
Điện thoại: 0433.863 443
Email: qtds.gtvttw1@gmail.com

DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỒNG
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Phùng Kim Khương Trưởng phòng 0973637947 (qtds.gtvttw1@gmail.com)
2 Đoàn Công Tình Giáo viên  
3 Nguyễn Thị Mùi Tổ trưởng Tổ Vật tư Thiết bị  
4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thủ kho vật tư  
5 Phan Minh Thu Tổ trưởng Tổ Y Tế  
6 Đào Thị Kim Huệ Nhân viên Y tế  
7 Hoàng Mạnh Dũng Nhân viên điện, nước  
8 Nguyễn Thị Lương Nhân viên phục vụ  
9 Phạm Thị Minh Nhân viên y tế  
10 Phạm Tố Uyên Nhân viên  
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG
 


Ông Phùng Kim Khương - Trưởng phòng
 Tập thể cán bộ công nhân viên phòng Quản trị đời sống