Phòng Tài chính Kế toán
Trang chủ » Phòng Tài chính Kế toán
Giới thiệu chung:
Phòng Tài chính kế toán được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của Trường Công nhân cơ giới I trước đây và nay là Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I. Tháng 3/2012, Phòng được đổi tên từ Phòng Tài vụ thành Phòng Tài chính kế toán để phù hợp với nhiệm vụ mà lãnh đạo Nhà trường giao cho phòng trong giai đoạn hiện nay.
Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường.
Nhiệm vụ:
- Xây dựng thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn dài hạn;
- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn để tham mưu cho Hiệu trưởng ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính, kế toán;
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ tài chính kế toán của Nhà nước;
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu nộp thuế, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm Pháp luật về tài chính, kế toán;
- Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn;
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Nguyễn Tiến Chiến(1984-2005)
2. Nguyễn Anh Tuấn (2005 - 2011)
3. Nguyễn Thanh Bình (2011 đến nay)
Thành tích tiêu biểu:
- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm: 2003, 2010;
- Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen các năm: 2001, 2002, 2003, 2008;
- Bộ Giao thông vận tải công nhận Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2006, 2007, 2011;
- Đảng ủy khối tặng Giấy khen năm 2010 công nhận Chi bộ phòng Tài vụ là Tập thể "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền;
- Nhiều năm liền được Nhà trường công nhận là Tập thể lao động xuất sắc.

DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Nguyễn Thanh Bình Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng 0912.786.996 (taivu.gtvttw1@gmail.com)
2 Khiếu Dũng Tiến Phó trưởng phòng  
3 Nguyễn Thị Thu Hương Kế Toán Viên  
4 Ngô Thị Minh Phương Kế toán viên  
5 Tạ Thị Phúc Kế toán viên  
6 Trần Thị Bích Huệ Thủ quỹ  
 
TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN