Phòng Công tác HS - SV
Trang chủ » Phòng Công tác HS - SV
Giới thiệu chung:
Cùng với sự hình thành và phát triển, đi lên của Nhà trường, công tác quản lý giáo dục học sinh cũng ngày càng được nâng cao về chất lượng và quy mô quản lý. Những năm đầu thành lập Trường, giáo viên quản lý học sinh còn sinh hoạt ghép trong các tổ, sau đó Nhà trường thành lập Tổ Quản sinh (theo thời gian Tổ lần lượt trực thuộc Ban Quản lý học sinh; Phòng Quản lý giáo dục học sinh; Phòng Nhân chính; Phòng Đào tạo). Sau khi thành lập Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên, ngày 31/12/2008 Hiệu trưởng Nhà trường đã ra Quyết định số 848/QĐ- CĐNGTVTTWI -TCHC thành lập Phòng Công tác học sinh, sinh viên.
Chức năng:
Là đơn vị nghiệp vụ đào tạo, giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên.
Nhiệm vụ:
- Đề xuất giúp việc Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý HS-SV.
- Theo dõi quá trình rèn luyện đạo đức của học HS-SV và quản lý ký túc xá.
- Giúp đỡ HS-SV tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học.
- Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng, kỷ luật HS-SV.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Nguyễn Phong
2. Đào Văn Đường (1998-1999)
3. Đào Duy Mực (1991-2000)
4. Trần Quang Linh (2007-2011)
5. Đào Duy Mực (2011- 2013)
6. Tạ Tuấn Minh (5/2013 - 2015)
7. Nguyễn Hữu Hợp (12/2015 đến nay)
Thành tích đạt được:
- Năm 2006 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc năm học 2004 - 2005
- Năm 2009 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tăng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009
- Năm 2012, được Nhà trường xét đề nghị Đơn vị xuất sắc, đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2012.

DANH SÁCH CB-GV PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Nguyễn Hữu Hợp Trưởng phòng 0947.822.746 (cthssv.gtvttw1@gmail.com)
2 Nguyễn Xuân Hữu Giáo viên kiêm nhiệm  
3 Nguyễn Công Trung Giáo viên kiêm nhiệm  
4 Đào Văn Tiến Giáo viên kiêm nhiệm  
5 Trần Thị Thu Hằng Nhân viên  
6 Đỗ Tuấn Hào Giáo viên kiêm nhiệm