TT Ứng dụng Công nghệ GTVT
Trang chủ » TT Ứng dụng Công nghệ GTVT
Giới thiệu chung:
Tiền thân là Tổ Kỹ thuật và Thực tập sản xuất được thành lập theo Quyết định số 267/QĐ- CĐNGTVTTW1 ngày 6/6/2008. Trung tâm ứng dụng công nghệ Giao thông vận tải được thành lập theo quyết định số 591/QĐ - CĐNGTVTTWI ngày 14 tháng 07 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I.
Trung tâm ứng dụng công nghệ Giao thông vận tải là đơn vị hạch toán phụ thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I, có trụ sở đặt tại cơ sở của Trường ở Ba Vì.

Chức năng:
Trung tâm ứng dụng công nghệ Giao thông vận tải là đơn vị chuyên môn, sản xuất tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý tổ chức công tác đào tạo kết hợp thực tập sản xuất, quản lý tài sản.
Nhiệm vụ:
- Tham gia tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại, bổ túc chuyên môn nghiệp vụ các ngành nghề thuộc phạm vi đào tạo của Trường.
- Tham gia dịch vụ giới thiệu việc làm cho học sinh do Trường đào tạo đã tốt nghiệp.
- Tham gia sản xuất, thực tập kết hợp với sản xuất của học sinh theo kế hoạch của Nhà trường
- Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, máy móc được giao
- Thi công công trình giao thông sau khi Nhà trường ký hợp đồng và giao cho Trung tâm thực hiện.
- Giám sát công tác sửa chữa máy móc, trang thiết bị kỹ thuật của Trường
- Tham gia tổ chức hội thảo chuyên môn có liên quan
- Quản lý giáo viên, nhân viên của Trung tâm và các lớp học sinh, sinh viên được giao phụ trách.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, thiết bị tiên tiến vào đào tạo, sản xuất, thực tập của học sinh.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Lê Mạnh Hà (7/2009 )
Thanh tích đạt được:
Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải cho Tập thể lao động xuất sắc năm 2010
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Lê Mạnh Hà Giám đốc 0982.541.961 (ttud.gtvttw1@gmail.com)
2 Phùng Quang Hải P.Giám đốc  
3 Nguyễn Văn Cảnh Giáo viên  
4 Vũ Duy Hưng Giáo viên  
5 Trần Đình Nghĩa Giáo viên  
6 Ngô Thanh Bình Giáo viên  
7 Nguyễn Văn Cường Nhân viên  
8 Vũ Huyền Trang Nhân viên  
9 Nguyễn Đức Vượng Nhân viên  
10 Phùng Văn Nhượng Nhân viên  
11 Nguyễn Xuân Trình Nhân viên  
12 Khương Văn Lâm Giáo viên  
13 Nguyễn Văn Toản Giáo viên  
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI