TT Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

Trang chủ » TT Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

Đ/c Lê Hải Quân
Phó Giám đốc Trung tâm

GIỚI THIỆU CHUNG

    Trung tâm Thí nghiệm Vật liệu xây dựng thành lập theo Quyết định số 603/QĐ-CĐNGTVTTƯI ngày 21/6/2011.
    Cơ cấu tổ chức: Tổng số có 7 người, trong đó có 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc, 05 giáo viên và 01 nhân viên kỹ thuật.
    Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong tập thể: Chi bộ Trung tâm có 5 đảng viên; Công đoàn bộ phận; Phân đoàn thanh niên.
 

CHỨC NĂNG

    Là đơn vị chuyên môn, tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ, ứng dụng thực tập kết hợp sản xuất.
 

NHIỆM VỤ

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhằm xây dựng và phát triển Trung tâm;
 
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy hàng năm của Nhà trường;

- Thực hiện biên soạn chương trình, giáo án, học liệu dạy nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và nghề Kỹ thuật xây dựng.

- Thực hiện hướng dẫn tay nghề cơ bản, chuyên sâu và thực tập kết hợp lao động sản xuất cho học sinh - sinh viên nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và nghề Kỹ thuật xây dựng.

- Thực hiện bổ túc nâng cao tay nghề, tiếp thu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào thí nghiệm vật liệu xây dựng.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị máy móc của Trung tâm phục vụ chương trình thực hành thí nghiệm nghiên cứu khoa học theo yêu cầu đào tạo chuyên ngành được đào tạo tại trung tâm.
 

Cán bộ nhân viên Trung tâm Thí nghiệm

- Phối hợp tổ chức triển khai các dịch vụ đào tạo, khoa học và hợp đồng dịch vụ với các đơn vị ngoài Trường.
 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRUNG TÂM QUA CÁC NĂM

TT
Thành tích đạt được
Năm
Ghi chú
01
Tập thể lao động xuất sắc
2012
Cấp trường
02
Đạt giải nhất toàn đoàn trong hội thi
giáo viên dạy giỏi
2011 - 2012
Cấp trường
03
Tập thể lao động xuất sắc
2013
Cấp trường
04
Đạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi
2012 - 2013
Cấp trường
05
Đạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi
2013 - 2014
Cấp trường
06
Công đoàn cơ sở vững mạnh có phòng trào thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2016
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ