Khoa Công nghệ ô tô

Trang chủ » Khoa Công nghệ ô tô


GIỚI THIỆU CHUNG

    Khoa Công nghệ ô tô được thành lập theo Quyết định số 736/QĐ-CĐNGTVTTWI ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I

CHỨC NĂNG

    Là đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành Công nghệ ô tô ở bậc Cao đẳng và thấp hơn.

NHIỆM VỤ

- Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục và quản lý HSSV theo kế hoạch của Nhà trường;

- Quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên thuộc Khoa;

 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được sự phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị và đồ dùng dạy học. Quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc để phục vụ đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và nhân viên;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ gắn đào tạo với thực tế sử dụng;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc quản lý HSSV đi thực tập và trải nghiệm thực tế theo kế hoạch của nhà trường;

 

Cán bộ nhân viên Khoa Công nghệ ô tô

- Tham gia và tổ chức hoạt động thi giảng viên, giáo viên giỏi, học sinh, sinh viên giỏi các cấp theo kế hoạch hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.
 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016;

- Có giáo viên đạt giải nhì hội thi giáo viên dạy giỏi Ngành GTVT; giải ba hội thi giáo viên dạy giỏi Thành phố Hà nội; giải Nhì hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường;

- Huấn luyện học sinh nghề Công nghệ Ô tô đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Ngành GTVT; giải ba kỳ thi học sinh giỏi Thành Phố Hà nội.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01
Trần Văn Hiệu
2015 - 2016
02
Nguyễn Đức Thành
2016 - 2017
03
Nguyễn Thịnh
2017 đến 9/2019
02
Trần Văn Hiệu
9/2019 - nay

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ