Khoa Công trình
Trang chủ » Khoa Công trình
Giới thiệu chung:
Khoa Công trình được hình thành và phát triển theo sự phát triển của Trường. Từ năm 1968-1992 là Đội Cơ giới thực hành thuộc Trường Công nhân cơ giới I.
- Từ năm 1992- 1994 là Đội Vận hành máy thi công cơ giới
- Từ 1994- 1997 là Ban nghề Thực hành máy thi công cơ giới
- Từ tháng 9/1997 - tháng 12/1997 là Ban nghề Cơ giới I.
- Từ 1997 - 2002 là Ban nghề Cơ giới
- Từ 2002 - 2004 là Khoa Vận hành máy thi công đường bộ
- Từ năm 2004 đến nay là Khoa Công trình
Chức năng, nhiệm vụ:
- Chức năng:
Là đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện đào tạo và bồi dưỡng người lao động theo chuyên ngành xây dựng cầu, đường ở bậc Cao đẳng nghề và thấp hơn.
- Nhiệm vụ:
+ Xây dựng kế hoạch giảng dạy và các hoạt động giáo dục của Khoa
+ Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, các hoạt động giáo dục được phân công theo chương trình kế hoạch hàng năm của Trường
+ Tổ chức thực hiện thực tập tay nghề cho sinh viên theo các nghề xây dựng Cầu đường bộ.
+ Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình môn học, nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp dạy và học.
+ Quản lý giáo viên, nhân viên của Khoa và sinh viên thuộc chuyên môn khoa phụ trách.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Nguyễn Văn Gia (Giai đoạn trước năm 1978)
2. Đào Văn Đường (1978-1983)
3. Nguyễn Kim An (1983-2005)
4. Nguyễn Văn Vãng (2005-2009)
5. Thái Anh Tâm (2009-2010)
6. Ngô Văn Bình (2011-2016)
Thành tích tiêu biểu:
Khoa Công trình từ khi thành lập đến nay nhiều năm liên tục được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
- Năm 1988 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
- Bằng khen Đội thực hành cơ giới thực hành
- Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải từ năm 1982 - 2012
Thông tin liên hệ:
Khoa Công Trình - Trường Cao đẳng GTVTTWI
Điện thoại liên hệ: 0433.863.445; Email:congtrinh.gtvttw1@gmail.com

DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHOA CÔNG TRÌNH
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Đặng Minh Đức Phó trưởng khoa  
2 Trần Văn Chường Phó trưởng khoa  
3 Hoàng Văn Vũ Tổ trưởng tổ VHM  
4 Nguyễn Xuân Dũng Giáo viên  
5 Nguyễn Kim Lưu Giáo viên  
6 Tô Hữu Lợi Giáo viên  
7 Trần Đức Toàn Giáo viên  
8 Đinh Ngọc Tiến Giáo viên  
9 Chu Đặng Quý Giáo viên  
10 Nguyễn Thanh Long Giáo viên  
11 Hồ Xuân Hùng Giáo viên  
12 Nguyễn Đình Thăng Nhân viên  

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOA CÔNG TRÌNH  

Tập thể giáo viên Khoa Công trình