Khoa Sư phạm dạy nghề
Trang chủ » Khoa Sư phạm dạy nghề
Giới thiệu chung:
Khoa Sư phạm dạy nghề là một đơn vị đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1196/QĐ- CĐNGTVTTW1-TCHC ngày 17/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I.
Chức năng:
Khoa Sư phạm dạy nghề là đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện đào tạo nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề.
Nhiệm vụ:
- Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, bồi dưỡng công nghệ mới, cập nhật kiến thức cho giáo viên dạy nghề theo các chuyên môn để nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy nghề;
- Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, bồi dưỡng công nghệ mới, cập nhật kiến thức cho giáo viên dạy nghề theo các chuyên môn để nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy nghề;
- Bồi dưỡng chuẩn hoá và nâng cao cho đội ngũ giáo viên dạy nghề về kỹ năng,phương pháp giảng dạy, phát triển phương tiện dạy học, phương pháp dạy nghề theo module;
- Xây dựng và phát triển các chương trình bồi dưỡng cho giáo viên theo chuyên đề;
- Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật nghiệp vụ sư phạm kỹ thuật để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị máy móc của Khoa Sư phạm dạy nghề theo yêu cầu đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề của Trường;
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Khoa Sư phạm nghề được Nhà trường giao;
- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên thuộc Khoa Sư phạm dạy nghề phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phan công. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. NGƯT. Nguyễn Trọng Minh - Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa (Từ 01/2011 đến 31/12/2015)
2. Đào Thế Dân (Trưởng Khoa Từ 01/2015 đến 31/12/2016)
3. Hoàng Thị Thanh Oanh (Trưởng khoa từ năm 2017 đến nay)
Thông tin liên hệ:
Khoa Sư phạm Dạy nghề - Trường Cao đẳng GTVTTWI
Điện thoại: 0433864470
Email: spdn.gtvttw1@gmail.com

KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Hoàng Thị Thanh Oanh Trưởng khoa 01677.742.023 (spng.gtvttw1@gmail.com)
2 Ngô Viết Tuyến Giáo viên  
3 Dương Thị Thanh Huyền Giáo viên  
4 Phùng Thị Liên Giáo viên  
5 Nguyễn Thị Ngọc Tú Giáo viên  
6 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên  
7 Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên  
8 Đỗ Thị Thu Thủy Giáo viên  
9 Nguyễn Ngọc Bích Giáo viên  
10 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên  
11 Hoàng Thị Minh Phượng Giáo viên  
12 Đặng Thái Bình Giáo viên