Trung tâm Đào tạo lái xe

#
Trang chủ » Trung tâm Đào tạo lái xe

ThS. Phan Văn Hoàng
Giám đốc Trung tâm

GIỚI THIỆU CHUNG

    Tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe theo quyết định số 211/QĐ-TC ngày 31/12/1998 của Hiệu trưởng Trường kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải I.
    Ngày 6/12/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I có Quyết định số 1515/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thành Trung tâm Đào tạo lái xe
 

CHỨC NĂNG

    Trung tâm Đào tạo lái xe là đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo lái xe ô tô các hạng.
 

NHIỆM VỤ

- Tổ chức tuyển sinh theo hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định đối với người học về độ tuổi, sức khỏe, thâm niên và số km lái xe an toàn đối với đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe;
 
- Công khai quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo để cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm và người học biết thực hiện.

- Tổ chức đào tạo mới và đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo lưu lượng.

- Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo quy định.

- Duy trì và thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của Trung tâm để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các quy định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe.
 
- Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ giáo viên hàng năm.

Cán bộ nhân viên Trung tâm Đào tạo lái xe


- Thực hiện báo cáo theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi nhà trường giao...


KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA

- Được Bộ Giao thông vận tải công nhận tập thể lao động xuất sắc các năm: 2011, 2015, 2018

- Trung tâm đã đào tạo được hàng vạn học viên lái xe cơ giới, đảm bảo an toàn tuyệt đối người và phương tiện trong quá trình giảng dạy.

- Nhiều giáo viên đạt thành tích cao tại các hội giảng toàn quốc, ngành Giao thông vận tải và Thành phố Hà Nội.


TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01
Ngô Văn Bình
2007 - 2010
02
Phạm Đức Toàn
2011 - 2015
03
Nguyễn Văn Tuấn
2015 - T6/2024
04
Phan Văn Hoàng
T7/2024 - nay

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ