TT Kỹ năng thực hành Cơ giới đường bộ

#
Trang chủ » TT Kỹ năng thực hành Cơ giới đường bộ

ThS. Nguyễn Văn Tuấn
Giám đốc trung tâm

GIỚI THIỆU CHUNG

    Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 1 tại khu vực nội thành Hà Nội.
    Được thành lập ngày 15/6/1994 theo Quyết định số 886/QĐ/TCĐB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trung tâm có trụ sở tại số 6/29 đường Giáp Bát - phường Giáp Bát - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội.
 

CHỨC NĂNG

    Trung tâm là đơn vị đào tạo, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn thực tập sản xuất, hỗ trợ việc làm cho HSSV và quan hệ doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ

- Tổ chức đào tạo nghề ở các cấp trình độ và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực ngành, nghề Trường đào tạo;

- Tổ chức tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động;

- Tổ chức bồi dưỡng và thi nâng bậc kỹ thuật, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho các đối tượng có nhu cầu và chuyển giao, tiếp thu công nghệ kỹ thuật tiên tiến;

- Liên kết và hợp tác đào tạo với: các trường học, các đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ kỹ thuật, để mở rộng phạm vi hoạt động.


Cán bộ nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành
cơ giới đường bộ

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Bức trướng của Bộ Giao thông vận tải tặng thành tích về 15 năm phấn đấu và trưởng thành (15/6/1994 - 15/6/2009);

- 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- 06 danh hiệu Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm;

- Nhiều giấy khen về các lĩnh vực công tác chuyên môn, công tác Đảng.
 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01
Ngô Văn Bình
6/1993 - 12/1993
02
Trần Văn Diên
1994 - 2006
03
Nguyễn Kim An
2006 - 2013
04
Lê Anh Tuấn
2013 - 2016
05
Phạm Đức Toàn
2017 - 2024
06
Nguyễn Văn Tuấn
T6/2024 - nay

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ