NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỢT 2 NĂM 2023,NGHIEM THU DE TAI NCKH CAP TRUONG DOT 2 NAM 2023

#
Trang chủ » Nghiên cứu khoa học

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỢT 2 NĂM 2023

Sáng ngày 9/5/2024, trường đã tổ chức buổi nghiệm thu cho các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường năm 2023 đợt 2


D
ưới sự chủ trì của Phó hiệu trưởng thầy Đông Anh Nam. Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công với việc đánh giá và thông qua 07 đề tài NCKH.

Các đề tài nghiên cứu bao gồm một loạt các chủ đề từ công nghệ và kỹ thuật, kế toán và tài chính, đến giáo dục và đào tạo nghiệp vụ. Các nghiên cứu đã thành công trong việc đạt được các mục tiêu đề ra, thể hiện cam kết và nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Buổi nghiệm thu không chỉ khẳng định chất lượng của các nghiên cứu khoa học tại trường mà còn mở ra hướng hợp tác và phát triển trong tương lai. Nhà trường tự hào về những đóng góp này và mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI NGHIỆM THU

(Truyền thông CCT1)