Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 10/2023,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C tại truong CD GTVTTW1 thang 102023

#
Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 10/2023

 

 

   TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng A1 tháng 10/2023

 TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 09/10/2023 – Thứ 2
(Hạng A1)
Cơ sở Bắc Từ Liêm -Trường CĐ GTVT TW 1

 

Trường TCN GTCC

2

Sáng ngày 17/10/2023 – Thứ 3
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN 

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 10/2023

 TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

1

Sáng ngày 12/10/2023 – Thứ 5
(Hạng B, C )
Trường CĐ GTVT TW 1

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

2

Sáng ngày 27/10/2023 – Thứ 6
(Hạng B, C)
Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

 1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 02433.863.668; 02433.863.451 

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 02433.833.340; 02433.831.480