Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 7/2024,Thong bao lich thi sat hach lai xe A1 B C tại truong CD GTVTTW1 thang 72024

#
Trang chủ »Thông báo

Thông báo lịch thi sát hạch lái xe A1, B, C tại trường CĐ GTVTTW1 tháng 7/2024

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO

Lịch thi sát hạch lái xe hạng A1 tháng 07/2024

 TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

 1

Sáng ngày 10/7/2024 – Thứ 4
(Hạng A1)
Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN  

2

Sáng ngày 24/7/2024 – Thứ 4
(Hạng A1)
Cơ sở Bắc Từ Liêm -Trường CĐ GTVT TW 1

 

TTSH lái xe - Trường ĐH Th.Đô


Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 07/2024

 TT

Thời gian/Đơn vị sát hạch

Địa điểm tổ chức sát hạch

 2

Sáng ngày 23/7/2024 – Thứ 3
(Hạng B, C )

Trường CĐ GTVT TW 1


TTSH lái xe Trường CĐ GTVTTW1

- Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây – HN

 

Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: Thầy An (0983.863.243);  Thầy Trung (0866.866.657)

2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐ GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: Thầy Hoàng( 0832.821.976); Thầy Nam (0983.863.298)

3. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I- Cơ sở Bắc Từ Liêm

ĐT: Thầy Tiến (0989319130); Cô Huế (0987546569)