Lịch sát hạch lái xe A1, B, C tháng 09/2017,Lich sat hach lai xe A1 B C thang 092017

Trang chủ »Thông báo

Lịch sát hạch lái xe A1, B, C tháng 09/2017

    TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO

Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 09/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 13/09/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
2 Sáng ngày 16/09/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
3 Sáng ngày 25/09/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 09/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng 17/09/2017 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10

Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 0433.863.668; 0433.863.451


2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐN GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 0433.835.536; 0433.831.480