Lịch sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tháng 11/2017,Lich sat hach lai xe A1 B C D E thang 112017
Trang chủ »Thông báo

Lịch sát hạch lái xe A1, B, C, D, E tháng 11/2017

      TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE THÔNG BÁO

Lịch thi sát hạch lái xe mô tô A1 tháng 11/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng ngày 07/11/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
2 Sáng ngày 11/11/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
3 Chiều ngày 25/11/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN
4 Sáng ngày 28/11/2017 Phường Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN

Lịch thi sát hạch lái xe hạng B, C tháng 11/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng 08/11/2017 Trung tâm sát hạch lái xe - Trường TCN số 10

Lịch thi sát hạch lái xe hạng D, E tháng 11/2017 như sau:
TT Thời gian Địa điểm
1 Sáng 23/11/2017 Trung tâm sát hạch lái xe - Công ty vận tải biển
Địa điểm đăng ký học và dự thi sát hạch:

1. Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I - Thuỵ An - Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 0433.863.668; 0433.863.451


2. Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe - Trường CĐN GTVT TW1

Phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội

ĐT: 0433.835.536; 0433.831.480