Khoa Cơ khí tham gia Hội nghị Hội nghị Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS,Khoa Co khi tham gia Hoi nghi Hoi nghi Dinh huong phan luong hoc sinh sau tot nghiep THCS

Trang chủ » Học sinh sinh viên

Khoa Cơ khí tham gia Hội nghị Hội nghị Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS

Ngày 03/4/2022, Khoa Cơ khí thực hiện công tác tuyển sinh và tư vấn nghề nghiệp tại "Hội nghị Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS" tại các điểm trường THCS Phong Vân, THCS Phú Sơn, THCS Cam Thượng.

Ngày 03/4/2022, Khoa Cơ khí thực hiện công tác tuyển sinh và tư vấn nghề nghiệp tại "Hội nghị Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS" tại các điểm trường THCS Phong Vân, THCS Phú Sơn, THCS  Cam Thượng.
 

Tin tức khác

-->