Tư vấn hướng nghiệp tại trường THCS Khánh Thượng và THCS Phú Đông,Tu van huong nghiep tai truong THCS Khanh Thuong va THCS Phu Dong

Trang chủ » Học sinh sinh viên

Tư vấn hướng nghiệp tại trường THCS Khánh Thượng và THCS Phú Đông

#TƯ_VẤN_HƯớNG_NGHIỆP_PHÂN_LUỒNG_HS
🔥Việc phân luồng học sinh THCS, THPT tạo nền tảng quan trọng cho việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước. 
💥#Trường_Cao_đẳng_GTVT_TWI đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS tại huyện Ba Vì. 
👉Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh THCS để giúp học sinh #không_chỉ_biết mà còn #hiểu_rõ về ngành, nghề đào tạo.
 👉👉Nhà trường đã giới thiệu, phân tích và hướng dẫn để học sinh tìm hiểu, tham khảo nhiều kênh thông tin khác nhau về ngành, nghề đào tạo, nhu cầu nguồn nhân lực hiện tại và tương lai để học sinh có thêm thông tin chọn đúng ngành, nghề. 
👉👉👉Đối với gia đình, giúp các bậc cha mẹ lượng được sức học, năng lực, sở trường và nguyện vọng của con em mình để định hướng chọn ngành, nghề phù hợp!
🧑‍🔧Mục tiêu của việc phân luồng là tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các loại nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.
🌟Hình ảnh ghi nhận tại buổi tư vấn hướng nghiệp tại trường THCS Khánh Thượng và THCS Phú Đông!