TRƯỜNG THCS CHU MINH, THCS ĐỒNG THÁI, THCS THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG - ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TỐT NGHIỆP THCS,TRUONG THCS CHU MINH THCS DONG THAI THCS THI TRAN TAY DANG - DIEM SANG TRONG CONG TAC PHAN LUONG HOC SINH SAU TOT NGHIEP THCS

#
Trang chủ » Học sinh sinh viên

TRƯỜNG THCS CHU MINH, THCS ĐỒNG THÁI, THCS THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG - ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TỐT NGHIỆP THCS

TRƯỜNG  THCS CHU MINH, THCS ĐỒNG THÁI, THCS THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG - ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TỐT NGHIỆP THCS 
Vài năm trở lai đây, các trường THCS Chu Minh, Đồng Thái, Thị trấn Tây Đằng đã luôn nỗ lực trong công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, là điểm sáng về công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Xác định công tác phân luồng học sinh sau THCS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội, góp phần cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã  hội, tạo cơ hội được học tập suốt đời cho mọi người; đồng thời được xác định là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng cấp học THPT và hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từ đầu năm học các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thật bài bản để có thể phân luồng một cách tốt nhất. 
Với cách làm bài bản và theo lộ trình từng bước đến giữa tháng 4, công tác phân luồng của 3 nhà trường có được kết quả cao so với nhiều trường trên địa bàn huyện. Trong đó trường THCS Chu Minh đạt tỷ lệ 40%, cao hơn mức huyện giao là 4%. Trường THCS Đồng Thái đạt khoảng gần 48%, cao hơn mức huyện giao là hơn 4%. Trường THCS Thị trấn Tây Đằng cũng đã đạt 30%.