Học sinh Trường THPT Bất Bạt về tham quan học tập trải nghiệm tại Trường.,Hoc sinh Truong THPT Bat Bat ve tham quan hoc tap trai nghiem tai Truong

Trang chủ » Học sinh sinh viên

Học sinh Trường THPT Bất Bạt về tham quan học tập trải nghiệm tại Trường.

Nhằm mục đích định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho học sinh các trường THPT chuẩn bị tốt nghiệp, từ ngày 19/02/2019 đến ngày 25/02/2019, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I đã đón, tổ chức cho học sinh trường THPT Bất Bạt tham quan và trải nghiệm học tập tại cơ sở chính của Trường.

        Nhằm mục đích định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho học sinh các trường THPT chuẩn bị tốt nghiệp, từ ngày 19/02/2019 đến ngày 25/02/2019, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I đã đón, tổ chức cho học sinh trường THPT Bất Bạt tham quan và trải nghiệm học tập tại cơ sở chính của Trường.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỌC SINH LỚP 12A6 + 12A10


.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HÌNH ẢNH LỚP 12A4 + 12A9


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HÌNH ẢNH LỚP 12A2 + 12A8
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỌC SINH LỚP 12A1 + 12A3


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỌC SINH LỚP 12A5 + 12A7
Google Map