Nghề Vận hành máy xây dựng,Nghe Vạn hanh may xay dụng

Trang chủ » Trung cấp

Nghề Vận hành máy xây dựng

Tên nghề: Vận hành máy xây dựng Trình độ: Trung cấp Thời gian đào tạo: 1.5 năm

 CHUẨN ĐẦU RA
(Chuẩn đầu ra nghề Vận hành máy xây dựng được ban hành theo quyết định số 2770 /QĐ-CĐGTVTTWI ngày 31/12/2020)
 
1. Giới thiệu chung về nghề
Nghề Vận hành máy xây dựng là nghề thực hiện công việc vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các các máy thi công xây dựng công trình thông dụng: băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông cố định và di động, máy bơm bê tông, và một số loại máy liên quan khác để thực hiện các công việc liên quan đến nghề xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện… đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo năng suất lao động, an toàn kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông cố định và di động, máy bơm bê tông...;
- Mô tả được các đặc tính kỹ thuật và so sánh được các thông số kỹ thuật của các loại băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông cố định và di động, máy bơm bê tông...;
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiêt bị: băng tải, nghiên, sàng, máy trộn bê tông di động, máy bơm bê tông...;
- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị: băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông cố định, máy trộn bê tông di động và máy bơm bê tông trên công trường xây dựng;
- Trình bày được các bước trong quy trình bảo dưỡng, duy trì tình trạng kỹ thuật trong vận hành đối với động cơ đốt trong, hệ thống điện, hệ thống thủy lực, khí nén dùng trong các máy xây dựng;
- Trình bày được các bước trong quy trình bảo dưỡng, duy trì tình trạng kỹ thuật trong vận hành đối với các thiết bị: băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông, máy trộn, bê tông di động, máy bơm bê tông và các máy liên quan;
- Nêu được quy phạm kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trong quá trình bảo dưỡng, vận hành các thiết bị: băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông, máy trộn bê tông di động và máy bơm bê tông;
- Xác định được hiện tượng, nguyên nhân xẩy ra sự cố trong quá trình vận hành các thiết bị;
- Nêu được các biện pháp xử lý sự cố khi vận hành các thiết bị băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông, máy trộn bê tông di động, máy bơm bê tông và các máy liên quan;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
3. Kỹ năng
- Sử dụng được các dụng cụ cần thiết trong quá trình bảo dưỡng và vận hành thiết bị xây dựng;
- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng được động cơ đốt trong, hệ thống điện, hệ thống thủy lực, khí nén dùng trong các máy xây dựng;
- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng được các thiết bị: băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông cố định, máy trộn bê tông di động và máy bơm bê tông;
- Vận hành được các thiết bị: băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông cố định, máy trộn bê tông di động và máy bơm bê tông ở chế độ không tải và có tải theo đúng quy trình vận hành;
- Theo dõi được diễn biến quá trình làm việc của thiết bị, máy; kiểm tra, đánh giá tình trạng làm việc và duy trì các thông số kỹ thuật của chúng trong suốt thời gian vận hành;
- Phát hiện và xử lý được sự cố của các thiết bị, máy móc theo quy trình xử lý sự cố thông thường;
- Áp dụng được những biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả;
- Thực hiện công tác an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh  môi trường;
- Ghi chép nhật ký vận hành và báo cáo tình trạng thiết bị và các diễn biến các tình huống trong ca vận hành;
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Thực hiện công việc với tình thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động;
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc;
- Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. 
- Có khả năng làm việc độc lập và giải quyết được những tình huống thông thường trong thực tế;
- Tổ chức thực hiện được các công việc được giao và phối hợp tốt với đồng nghiệp khi thực hiện công việc;
- Tuân thủ các quy định tại nơi làm việc, bảo đảm an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp;
- Chủ động, nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Tham gia vận hành các loại máy xây dựng tại các đơn vị có sử dụng băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông cố định và di động, máy bơm bê tông;
- Tham gia vào xưởng sửa chữa và bảo dưỡng băng tải, nghiền, sàng, trạm trộn bê tông cố định và di động, máy bơm bê tông;
- Tham gia làm nhân viên tư vấn bán hàng tại các cơ sở thực hiện dịch vụ buôn bán, cho thuê máy xây dựng trong nước cũng như hợp tác lao động quốc tế;
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO