Nghề Lắp đặt cầu,Nghe Lap dat cau

#
Trang chủ » Trung cấp

Nghề Lắp đặt cầu

Tên nghề: Lắp đặt cầu Trình độ: Trung cấp Thời gian đào tạo: 24 tháng

CHUẨN ĐẦU RA
(Chuẩn đầu ra nghề Lắp đặt cầu được ban hành theo quyết định số 1456/QĐ-GTVTTWI-ĐT ngày 21/9/2017)

1. Giới thiệu chung về nghề

Người hành nghề Lắp đặt cầu trình độ trung cấp thực hiện công việc lao lắp các kết cấu phần trên và phần dưới của công trình cầu trên đường bộ.

2. Kiến thức

-   Đọc được các bản vẽ về thi công cầu;

-  Trình bày được quy trình công nghệ lắp đặt cầu;

-  Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị cơ bản phục vụ việc lắp đặt cầu;

-  Trình bày được các bước lắp đặt thiết bị thi công và hệ thống sàn tạm,  lắp đặt dầm cầu, và các công việc liên quan đến việc lắp đặt cầu.

-   Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3. Kỹ năng

- Lắp đặt được hệ thống sàn tạm, hệ nổi, đà giáo phục vụ thi công;

- Lắp được các thiết bị thi công vào vị trí làm việc đúng quy trình, đảm bảo thời gian và an toàn;

- Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị dùng trong lắp đặt cầu;

- Lắp đặt được loại cầu đơn giản đúng thiết kế, đúng quy trình, đảm bảo thời gian và an toàn;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

-  Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với tổ, đội thi công khi thực hiện các nhiệm vụ của nghề;

-  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và biện pháp thi công được duyệt;

-  Đánh giá một phần kết quả hoạt động của nhóm khi được phân công;

-  Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, doanh nghiệp và xã hội; luôn cẩn thận, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong khi thực hiện nhiệm vụ.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại vị trí việc làm là công nhân lắp đặt cầu trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGHỀ

 

-   Đọc được các bản vẽ về thi công cầu;

-  Trình bày được quy trình công nghệ lắp đặt cầu;

-  Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị cơ bản phục vụ việc lắp đặt cầu;

-  Trình bày được các bước lắp đặt thiết bị thi công và hệ thống sàn tạm,  lắp đặt dầm cầu, và các công việc liên quan đến việc lắp đặt cầu.

-   Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3. Kỹ năng

- Lắp đặt được hệ thống sàn tạm, hệ nổi, đà giáo phục vụ thi công;

- Lắp được các thiết bị thi công vào vị trí làm việc đúng quy trình, đảm bảo thời gian và an toàn;

- Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị dùng trong lắp đặt cầu;

- Lắp đặt được loại cầu đơn giản đúng thiết kế, đúng quy trình, đảm bảo thời gian và an toàn;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

-  Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với tổ, đội thi công khi thực hiện các nhiệm vụ của nghề;

-  Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và biện pháp thi công được duyệt;

-  Đánh giá một phần kết quả hoạt động của nhóm khi được phân công;

-  Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, doanh nghiệp và xã hội; luôn cẩn thận, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong khi thực hiện nhiệm vụ.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại vị trí việc làm là công nhân lắp đặt cầu trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGHỀ

 

Tin tức khác

-->