Tin tức - sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo liên kết  và Thực tập kết hợp sản xuất, Giới thiệu việc làm

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo liên kết và Thực tập kết hợp sản xuất, Giới thiệu việc làm

Ngày 24/02/2017, tại trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác đào tạo liên kết và thực tập kết hợp sản xuất, giới thiệu việc làm giữa trường CĐN GTVTTW1 với các đơn vị liên kết.

Thông báo

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017 - TRƯỜNG CĐN GTVTTW1

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017 - TRƯỜNG CĐN GTVTTW1

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I Tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017 làm việc tại Trường với số lượng 05 giảng viên (Nghề Kế toán doanh nghiệp: 03 người, Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 01 người, Nghề Xây dựng cầu đường bộ: 01 người)

Album ảnh