TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế

Tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I thông báo tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế, đào tạo theo chương trình của CHLB Đức. Sau khi học xong, người học được cấp 02 bằng tốt nghiệp của CHLB Đức và Việt Nam.

TƯ VẤN VIỆC LÀM VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG I

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG I

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I cam kết hỗ trợ việc làm cho 100% HSSV sau khi ra trường với phương châm đáp ứng yêu cầu công việc cho Doanh nghiệp là thước đo kết quả của quá trình đào tạo.

Google Map

Album ảnh