TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


Tin tức - sự kiện

CCT1 THAM GIA HỘI NGHỊ GẮN KẾT GDNN VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

CCT1 THAM GIA HỘI NGHỊ GẮN KẾT GDNN VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Sáng 14/5/2019, tại trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội diễn ra Hội nghị Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động do Sở LĐTBXH TP Hà Nội tổ chức. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I (CCT1) cũng cử đoàn cán bộ, giáo viên, tham gia...

Thông báo

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I thông báo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế

Tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I thông báo tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế, đào tạo theo chương trình của CHLB Đức. Sau khi học xong, người học được cấp 02 bằng tốt nghiệp của CHLB Đức và Việt Nam.

TƯ VẤN VIỆC LÀM VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG I

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG I

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I cam kết hỗ trợ việc làm cho 100% HSSV sau khi ra trường với phương châm đáp ứng yêu cầu công việc cho Doanh nghiệp là thước đo kết quả của quá trình đào tạo.

Google Map

Album ảnh