TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I

Thông tin việc làm

Công ty Cổ phần Vật liệu và Kiểm định Siệu Việt tuyển dụngCông ty Cổ phần Vật liệu và Kiểm định Siệu Việt tuyển dụng

Công ty Cổ phần Vật liệu và Kiểm định Siêu Việt là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, chế tạo và kinh doanh thiết bị thí nghiệm, khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế công trình xây dựng, quan trắc lún và nghiêng công trình.

Album ảnh