TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


Tin tức - sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HSSV NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HSSV NĂM 2019

Với mục đích tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là luật giao thông đường bộ cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên học sinh sinh viên; Nâng cao nhận thức văn hóa ứng xử của đoàn viên, thanh niên khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế...

Thông báo

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ THÍ ĐIỂM KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2019

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ THÍ ĐIỂM KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2019

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I thông báo về việc tổ chức đánh giá thí điểm kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Vận hành máy thi công mặt đường, Bậc 1 (đối với người lao động), Bậc 3 (đối với giáo viên dạy nghề) từ ngày 24 đến ngày 27/10/2019.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế

Tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I thông báo tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế, đào tạo theo chương trình của CHLB Đức. Sau khi học xong, người học được cấp 02 bằng tốt nghiệp của CHLB Đức và Việt Nam.

TƯ VẤN VIỆC LÀM VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG I

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG I

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I cam kết hỗ trợ việc làm cho 100% HSSV sau khi ra trường với phương châm đáp ứng yêu cầu công việc cho Doanh nghiệp là thước đo kết quả của quá trình đào tạo.

Album ảnh