TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


Tin tức - sự kiện

CCT1 ĐÓN HỌC SINH K52 NHẬP HỌC ĐỢT 1 - NĂM 2020

CCT1 ĐÓN HỌC SINH K52 NHẬP HỌC ĐỢT 1 - NĂM 2020

Ngày 20/7/2020, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I (CCT1) tổ chức đón học sinh khoá 52 nhập học đợt 1 năm 2020. Đối tượng nhập học đợt này là những học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học nghề tại Trường

Album ảnh